O firmie


DMS Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie audytu i rachunkowości, usługowego prowadzenia ksiąg, obsługi płacowej i kadrowej, doradztwa organizacyjnego, podatkowego, prawnego i finansowego oraz zastosowań technologii informatycznych w organizacji rachunkowości.

Koncentrujemy naszą działalność na świadczeniu profesjonalnych usług doradztwa w zakresie organizacji służb finansowo-księgowych oraz outsourcingu księgowego w połączeniu ze wsparciem w obszarze kształtowania prowadzonej polityki podatkowej i finansowej klienta.

Doradzając, przedstawiamy precyzyjne i praktyczne rozwiązania z zakresu sprawozdawczości zarządczej. Outsourcing finansowo-księgowy gwarantuje Klientowi kompleksową obsługę księgową Jego Firmy oraz wsparcie w zakresie analizy problemów podatkowych przy uwzględnieniu potrzeb dla właściwego prowadzenia polityki finansowej.

Daje to możliwość optymalizacji kosztów wynikających z konieczności zatrudniania specjalistów z zakresu księgowości, podatków, finansów oraz zatrudniania rozbudowanych służb finansowo-księgowych. Nasze usługi świadczymy w siedzibie Klienta, oddelegowując do niego zatrudnionych u nas pracowników.

Posiadamy także bogate doświadczenie w przekształcaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).

Nasze usługi świadczone na najwyższym poziomie, gwarantowane są przez profesjonalny, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje zespół, do grona którego należą biegli rewidenci, doradcy podatkowi i księgowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Wśród założycieli firmy są także osoby, które swoje doświadczenie zawodowe zdobywały na stanowiskach menedżerskich spółek produkcyjnych i handlowych. Pozwala nam to na lepsze zrozumienie procesów biznesowych zachodzących u naszych klientów, a co za tym idzie lepsze zrozumienie ich potrzeb.

Uprawnienia


DMS sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3484 z dnia 03 sierpnia 2009 roku. 

Numer ewidencyjny na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3484.

Zarząd


Ireneusz Sroka
Ireneusz Sroka Prezes zarządu DMS

Absolwent Wydziału Zarządzania, specjalności Rachunkowość oraz Funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie; przez szereg lat współpracował z jedną z największych, polskich firm doradztwa podatkowego i audytu, specjalista z zakresu rachunkowości zarządczej, od 2005r. legitymuje się uprawnieniami do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, w trakcie aplikacji na biegłego rewidenta. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami, przygotowywaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) i raportów dla celów giełdowych. Odpowiadał za zakończone sukcesem wdrożenie systemu typu ERP w zakresie finansowo-księgowym w wielooddziałowej spółce sektora naftowego. Przygotował i przeprowadził przejście na MSSF spółki kapitałowej wchodzącej w skład grupy giełdowej. Przygotował i przeprowadził połączenia spółek kapitałowych.

Beata Mieszkowska
Beata Mieszkowska Wiceprezes zarządu DMS, biegły rewident nr ewid. 11473

Absolwentka Wydziału Zarządzania, specjalności Rachunkowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie; przez szereg lat współpracowała z jedną z największych, polskich firm doradztwa podatkowego i audytu, specjalista z zakresu podatków oraz prawa pracy, posiada szerokie doświadczenie w zakresie organizacji systemów księgowych, systemów wynagradzania oraz bogate doświadczenie w zakresie audytów księgowych firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, posiada bogate doświadczenie w firmie outsourcingowej, prowadzi nadzór księgowy nad firmami z branży produkcyjnej, deweloperskiej, handlowej i usługowej.

KONTAKT

DMS sp. z o.o.

ul. Romanowicza 5 lok. 4
30-702 Kraków

NIP: 678-308-56-93
REGON: 120939112
KRS: 0000331105

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy Spółki
25.000,00 zł
Alior Bank SA
68 2490 0005 0000 4520 2671 2304

Phone: +48 12 376 95 35
Fax: +48 12 376 95 36

Email: sekretariat@dms-krakow.pl